آگهی مزایده اجاره مجتمع بوم گردی ،تفریحی وگردشگری پارک ساحلی (سپیدار) شهر دستناء به مدت دوسال –  نوبت اول

شهرداری دستناء  به استناد بند 3 صورتجلسه شماره  21مورخ 1402/08/11 شورای اسلامی شهر و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 249-02-ک مورخ 1402/09/09 به قیمت پایه 756/000/000 ریال در نظردارد نسبت به اجاره مجتمع بوم گردی ،تفریحی وگردشگری پارک ساحلی (سپیدار) شهر دستناء  به مدت دو سال از طریق مزایده اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1402/10/02 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) مراجعه نموده و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره تلفن 03832685500تماس حاصل نمایند.

1- میزان سپرده شرکت در مزایده  به  مبلغ 37/800/000 ریال می باشد  که شرکت  کننده می تواند  به حساب سپرده شماره 40185 این شهرداری  نزد بانک سپه  شعبه دستناء واریز و یا ضمانت نامه بانکی  در وجه شهرداری دستناء دریافت نمایند .

2- شرکت کنندگان موظف می باشند  سپرده مذکور را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1402/10/13 به واحد امورمالی شهرداری دستناء تحویل نمایند . بدیهی است به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- شرکت کنندگان تا روزشنبه  مورخ1402/10/02 راس ساعت 14 مهلت دارند نسبت به خرید اسناد مزایده از سامانه ستاد اقدام نمایند.

4-  آخرین تاریخ دریافت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد روز چهار شنبه مورخ1402/10/13 ساعت 14:00 می باشد.

5- جلسه کمیسیون معاملات روز پنج شنبه مورخ 1402/10/14 راس ساعت 9صبح درمحل شهرداری انجام می گیرد . ضمناٌ حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنها در کمیسیون معاملات از نظر این  شهرداری بلامانع است.

6- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولتی و بخشنامه های شهرداری و مقررات و نظام وظیفه عمومی جهت شرکت در مزایده الزامی است.

7- شهرداری در رد یا  قبول  یک یا تمام  پیشنهادات مختار می باشد.

8- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری  ضبط خواهد شد.

9- سایر شرایط دراسناد مزایده درج شده است .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *