بنام خدا

پروردگار متعال و مهربان را بسیار شاکرم که توفیق خدمتگزاری به شما مردم شریف و شهیدپرور را به بنده ی حقیر عنایت فرمود. آن چه که مسلم است توسعه، پیشرفت، حرکت به سمت کمال جامعه امری استکه با همیاری مشارکت و حمایت همه ارکان جامعه از مسوولین گرفته تا گروه های مختلف اجتماع تحقق می یابد.

همه ما می دانیم که انتظارات نیازها و خواسته های شهروندان از مدیریت شهری، بسیار زیاد، نا محدود و فراتر از توان امکانات، بودجه و منابع موجود می باشد.

فلذا برنامه ریزی شناخت و تحلیل جامعی از وضعیت اقتصاد شهری، فرصت ها و تهدید ها، نقاط قوت و ضعف و نهایتاً اولویت بندی برنامه های قابل اجرا، تنهاراه قابل معقول و منطقی است که جهت نیل به اهداف می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

امروزدستنا با موقعیت جغرافیای خاص و با توجه به قدمت، مذهب، فرهنگ، تاریخ، تمدن و سهم بزرگی که درانقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس و تقدیم شهدا و جانبازان و ایثارگران به وطن اسلامی داشته و با وجود نخبگان و شخصیت‌های برجسته زمینه‌های مساعدی برای رشد و شکوفایی بیش از پیش را دارد.

شهرداری با به کارگیری از تمام توان و پتانسیل خود تعریف جدیدی از مدیریت شهری ارائه خواهد نمود. شناسایی و معرفی دستنا به عنوان شهر گردشگری، معرفی این شهر در ابعاد مختلف دینی، تاریخی، مذهبی و غیره، بهبود و ارتقای زندگی شهروندان، زیباسازی شهر در اولویت اقدامات اینجانب و مجموعه شهرداری می‌باشد.

شناسایی و معرفی دستنا به عنوان شهر گردشگری، معرفی این شهر در ابعاد مختلف دینی، تاریخی، مذهبی و غیره، بهبود و ارتقای زندگی شهروندان، زیباسازی شهر در اولویت اقدامات اینجانب و مجموعه شهرداری می‌باشد.

از خداوند منان مسئلت می نمایم ما را در ضل توجهات حضرت بقیة الله الاعظم از جمله خدمت گزاران صدیق به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

مهدی حبیبی

شهردار دستناء