اطـــــلاعات تمــــاس :

  • تلفن : 03832685500
  • موبایل: همراه شهردار : جناب آقای مهدی حبیبی : 09134800680
  • پست الکترونیکی :
  • info@shdastena.ir
  • shahrdar@shdastena.ir
  • shahrdaridastena@yahoo.com
  • فکس : 03832686195
  • آدرس : دستناء - خیابان گلستان - شهرداری شهر دستناء
  اطلاعات تماس شهرداری دستنا